img

دریافت لینک جدیدترین نسخه نستگار

درخواست فایل نصب جدید نستگار

در صورتی که شما قبلا نرم افزار نستگار را از سایت ما خریداری نموده اید و فایل نصب را از دست داده اید
نستگار قفل شده و تایپ صورت نمیگیرد
و احتمالا این پیغام نشان داده می شود"قفل نرم افزاری فعال شد"
می توانید از یکی از روشهای زیر استفاده کنید تا نستگار جدید برایتان صادر شود

1- سیستم من همان سیستمی است که برایش خرید انجام داده بودم و هیچ تغییری در هارد دیسک سیستم نداده ام و فقط فایل نصب نستگار جدید را می خواهم
روی همین جمله کلیک کنید

روش شماره یک
2- قبلا نستگار را برای سیستمم خرید کرده ام و مایلم روی سیستم دیگر هم داشته باشم
روی همین جمله کلیک کنید
3- سیستم من همان سیستمی است که برایش خرید انجام داده بودم
اما در هارد دیسک سیستم تغییر داده ام(هارد دیسک اضافه شده یا تعویض شده) و نستگار قفل شده و تایپ انجام نمی شود
روی جمله زیر کلیک کنیدنکته: اگر سیستم همان سیستمی است که برایش خرید شده و کاربر در هارد دیسک سیستم
تغییر داده و قفل نستگار اجازه تایپ به کاربر را نمیدهد،
طبق قوانین در اینجا لازم بود که کاربر دوباره نستگار را خریداری کند
تا یک نستگار مطابق با هارد دیسک جدید ، در اختیارش قرار بگیرد
اما تصمیم گرفتم تا یکبار دیگر هم کاربر بتواند نستگار را
بر طبق شماره سریال جدید سیستم دریافت کند
بدین ترتیب امیدوارم که خریداران از من راضی باشند و کم فروشی نکرده باشم
این کار فقط یکبار قابل انجام است.

روش شماره سه
اگرسوال یا مشکلی وجود داشت حتما از طریق ایمیل یا تلگرام مطرح کنید

Telegram: @ahmad_ramezannia
Email: ahmad.ramezannia -> gmail.com