img

دریافت لینک جدیدترین نسخه ثلثین

درخواست فایل نصب جدید ثلثین

در صورتی که شما قبلا نرم افزار ثلثین را از سایت ما خریداری نموده اید و فایل نصب را از دست داده اید
ثلثین قفل شده و تایپ صورت نمیگیرد
و احتمالا این پیغام نشان داده می شود"قفل نرم افزاری فعال شد"
می توانید از یکی از روشهای زیر استفاده کنید تا ثلثین جدید برایتان صادر شود

1- سیستم من همان سیستمی است که برایش خرید انجام داده بودم و هیچ تغییری در هارد دیسک سیستم نداده ام و فقط فایل نصب ثلثین جدید را می خواهم
روی همین جمله کلیک کنید

روش شماره یک
2- قبلا ثلثین را برای سیستمم خرید کرده ام و مایلم روی سیستم دیگر هم داشته باشم
روی همین جمله کلیک کنید3- سیستم من همان سیستمی است که برایش خرید انجام داده بودم
اما در هارد دیسک سیستم تغییر داده ام(هارد دیسک اضافه شده یا تعویض شده) و ثلثین قفل شده و تایپ انجام نمی شود
روی جمله زیر کلیک کنیدنکته: اگر سیستم همان سیستمی است که برایش خرید شده و کاربر در هارد دیسک سیستم
تغییر داده و قفل ثلثین اجازه تایپ به کاربر را نمیدهد،
طبق قوانین در اینجا لازم بود که کاربر دوباره ثلثین را خریداری کند
تا یک ثلثین مطابق با هارد دیسک جدید ، در اختیارش قرار بگیرد
اما تصمیم گرفتم تا یکبار دیگر هم کاربر بتواند ثلثین را
بر طبق شماره سریال جدید سیستم دریافت کند
بدین ترتیب امیدوارم که خریداران از من راضی باشند و کم فروشی نکرده باشم
این کار فقط یکبار قابل انجام است.

روش شماره سه
اگرسوال یا مشکلی وجود داشت حتما از طریق ایمیل یا تلگرام مطرح کنید

Telegram: @ahmad_ramezannia
Email: ahmad.ramezannia -> gmail.com