img

دریافت لینک جدیدترین نسخه آدوس

درخواست فایل نصب جدید آدوس

در صورتی که شما قبلا نرم افزار آدوس را از سایت ما خریداری نموده اید و فایل نصب را از دست داده اید
یاآدوس قفل شده و تایپ صورت نمیگیرد
و احتمالا این پیغام نشان داده می شود"Adoos3 Is Not Registered To This System."
می توانید از یکی از روشهای زیر استفاده کنید تا آدوس جدید برایتان صادر شود

1- سیستم من همان سیستمی است که برایش خرید انجام داده بودم و هیچ تغییری در هارد دیسک سیستم نداده ام و فقط فایل نصب آدوس جدید را می خواهم
روی همین جمله کلیک کنید
روش شماره یک
2- قبلا آدوس را برای سیستمم خرید کرده ام و مایلم روی سیستم دیگر هم داشته باشم
روی همین جمله کلیک کنید
3- سیستم من همان سیستمی است که برایش خرید انجام داده بودم
اما در هارد دیسک سیستم تغییر داده ام(هارد دیسک اضافه شده یا تعویض شده) و آدوس قفل شده و تایپ انجام نمی شود
روی جمله زیر کلیک کنیدنکته: اگر سیستم همان سیستمی است که برایش خرید شده و کاربر در هارد دیسک سیستم
تغییر داده و قفل آدوس اجازه تایپ به کاربر را نمیدهد،
طبق قوانین در اینجا لازم بود که کاربر دوباره آدوس را خریداری کند
تا یک آدوس مطابق با هارد دیسک جدید ، در اختیارش قرار بگیرد
اما تصمیم گرفتم تا یکبار دیگر هم کاربر بتواند آدوس را
بر طبق شماره سریال جدید سیستم دریافت کند
بدین ترتیب امیدوارم که خریداران از من راضی باشند و کم فروشی نکرده باشم
این کار فقط یکبار قابل انجام است.

روش شماره سه
اگرسوال یا مشکلی وجود داشت حتما از طریق ایمیل یا تلگرام مطرح کنید

Telegram: @ahmad_ramezannia
Email: ahmad.ramezannia -> gmail.com