img

درخواست فونتهای فونتیا

درخواست فونتهای فونتیا

در صورتی که شما قبلا فونتهای فونتیا را از سایت ما خریداری نموده اید و فایل نصب را از دست داده اید
یابا تغییر هارد دیسک فونتها قفل شده و در جعبه تایپ نشان داده نمی شود
می توانید از یکی از روشهای زیر استفاده کنید تا فونتهای جدید برایتان صادر شود

1- سیستم من همان سیستمی است که برایش خرید انجام داده بودم و هیچ تغییری در هارد دیسک سیستم نداده ام و فقط فایل نصب فونتهای فونتیا را می خواهم
روی همین جمله کلیک کنید
2- قبلا فونتهای فونتیا را برای سیستمم خرید کرده ام و مایلم روی سیستم دیگر هم داشته باشم
روی همین جمله کلیک کنید
3- سیستم من همان سیستمی است که برایش خرید انجام داده بودم
اما در هارد دیسک سیستم تغییر داده ام(هارد دیسک اضافه شده یا تعویض شده) و فونتهای فونتیا در جعبه تایپ نشان داده نمی شوند
روی جمله زیر کلیک کنیدنکته: اگر سیستم همان سیستمی است که برایش خرید شده و کاربر در هارد دیسک سیستم
تغییر داده و قفل فونتیا اجازه تایپ به کاربر را نمیدهد،
طبق قوانین در اینجا لازم بود که کاربر دوباره فونتهای فونتیا را خریداری کند
تا یک فونتیا مطابق با هارد دیسک جدید ، در اختیارش قرار بگیرد
اما تصمیم گرفتم تا یکبار دیگر هم کاربر بتواند فونتهای فونتیا را
بر طبق شماره سریال جدید سیستم دریافت کند
بدین ترتیب امیدوارم که خریداران از من راضی باشند و کم فروشی نکرده باشم
این کار فقط یکبار قابل انجام است.اگرسوال یا مشکلی وجود داشت حتما از طریق ایمیل یا تلگرام مطرح کنید

Telegram: @ahmad_ramezannia
Email: ahmad.ramezannia -> gmail.com